PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obsahy a formy české státnosti II - AHS600003
Anglický název: The content and form of Czech Statehood II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Anotace
Poslední úprava: UCDSEDIV (23.09.2020)
V ZS bude předmět vyučován prostřednictví platformy MS Teams. Přednášky budou buď on-line, nebo formou záznamu vloženého do MS teams. Zapsaní studenti budou informováni, jak se připojit k teamu Ústav českých dějin, kde naleznou příslušý kanál.
Mail garanta: ivan.sedivy@ff.cuni.cz


Přednáška sleduje proměny a vývoj české státnosti přibližně od roku 1800 do současnosti. Cílem je nejen shrnující pohled na teritoriální a státoprávní vývoj českých zemí v moderní době a v současnosti, ale také sledování průřezových témat pro tento vývoj určujících, podstatných či významných, a to přibližně v pěti chronologických obdobích (v „dlouhém“ 19. století, v době mezi světovými válkami, v období druhé světové války, v letech 1945–1989 a po roce 1989): vývoj demokracie a parlamentarismu; vliv vnějšího a vnitřního prostředí na proměny a diskontinuitu české státnosti; nacionalismus a jeho vliv na podobu multinacionálních státních útvarů; reprezentace české státnosti v kultuře a v umění; festivity, komemorační aktivity a moderní historické mýty; historická paměť a moderní česká (československá) státnost. Problematika bude sledována v komparativní perspektivě přinejmenším v souvislostech střední Evropy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCDSEDIV (17.09.2017)

Cílem je představit státoprávní vývoj českých zemích v moderní době a v současnosti, a to v sociálních, mentalitních a kulturních souvislostech střední Evropy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCDSEDIV (23.09.2020)

Předmět je v zimním semestru zakončen zápočtem, v letním semestru zkouškou.

Podmínkou udělení zápočtu je 70% účast na přednáškách (v případně on-line přednáškách) a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Podmínkou udělení zkoušky je 70 % účast na přednáškách (případně on line přednáškách) a uspěšné absolvování ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (02.10.2023)

Výběr z literatury (další bude upřesněna během přednášek)

 

BOSL, Karl (ed.), Die Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat, München – Wien 1979.

 

BRANDES, Detlef, Exil v Londýně 1939–1943, Praha 2003.

 

GALANDAUER, Jan, Vznik československé republiky 1918. Programy, projekty, perspektivy, Praha 1988.

 

GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české. 1938–1945, XV.a, XV.b. Praha 2006, 2007.

 

Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band II. Verwaltung und Rechtswesen, Wien 1975.

 

HLAVAČKA, Milan a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I–II, Praha 2014.

 

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře první republiky (1918–1938) I–III, Praha 2003.

 

KLIMEK, Antonín, 30. 1. 1933 – nástup Hitlera k moci: začátek konce Československa. Praha 2003.

 

KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české. XIII. (1918–1929), XIV. (1929–1938), Praha 2000, 2002.

 

KOŘALKA, Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914, Praha 1996.

 

KŘEN, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

 

ORZOFF, Andrea, Battle for the Castle. The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1848, Oxford – New York 2009.

 

PERMAN, David, The shaping of the Czechoslovak state. Diplomatic history of the boundaries of Czechoslovakia 1914–1920, Leiden 1962.

 

PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu I–IV, Praha 1933–1936.

 

RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století (1914–1992). Spolupráce a konflikt, Praha 2012.

 

RYCHLÍK, Jan, Rozdělení Československa 1989–1992, Praha 2012.

ŠEDIVÝ, Ivan, T. G. M.: K mytologii první československé republiky, Praha 2022.

 

SUK, Jiří, Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990), Praha 2009.

 

TESAŘ, Jan, Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Praha 2014.

 

URBAN, Otto, Česká společnost 1848–1918, Praha 1982.

Metody výuky
Poslední úprava: UCDSEDIV (17.09.2017)

Půjde o formu přednášek, na kterých je samozřejmě možné o tématech i diskutovat. Některé přednášky budou doprovázeny PP prezentací.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (30.01.2024)

ZS Semestr /Změna témat a termínů vyhrazena/

 

2. 10. Úvod. Pravidla předmětu. Přehled literatury. Teorie: co je stát a státnost. (Šedivý) 

  

9. 10. Územní vývoj českého státu v moderních dějinách I (Hlavačka) 

  

16. 10.  Územní vývoj Československa v moderních a soudobých dějinách II (Rychlík) 

  

23. 10 Moderní česká státnost v 18. a 19. století I (Hlavačka) 

  

30. 10. Moderní česká státnost v 18. a 19. století II (Hlavačka) 

  

6. 11. Moderní československá státnost v první polovině 20. století I. (Šedivý) 

  

13. 11. Moderní československá státnost v první polovině 20. století II. (Čechurová) 

  

20. 11. Krize státnosti za druhé republiky (Čechurová) 

  

27. 11. Rozpad Československa a státnost (Rychlík) 

 

  

4. 12. Komunistický koncept československé státnosti (Rychlík) 

  

11. 12.  Okupace a koncepce československé státnosti (Čechurová) 

  

18. 12. Hledání a nalézání státnosti po roce 1989 (Šedivý) 

  

8. 1. Závěrečný zápočtový test

 

LS /Změna témat vyhrazena/

 

19. 2. Jazyková otázka a státnost před 1918 Hlavačka

26. 2. Německá otázka a státnost Hlavačka

4. 3. Slovenská otázka a státnost Rychlík

11. 3. Jazyková otázka a čs. státnost Čechurová

18. 3 Podkarpatská Rus a státnost Rychlík

25. 3. Symboly státnosti Čechurová 

8. 4. Kultura a státnost v 19. stol. Pokorná

15. 4. Kultura a státnost za první republiky Šedivý

 

22. 4. Komemorace a státnost I Šedivý (do 1938)

29. 4. Komemorace  a státnost II Michela (po roce 1945)

 

6. 5. Státnost a parlamentarismus v období pozdního státního socialismu Gjuričová

13. 5. Předtermín

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK