PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Západní Evropa ve 20. století - AHS555027
Anglický název: Western Europe in the 20th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (22.09.2013)
Kurz Západní Evropa ve 20. století si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o dějinách západní Evropy ve 20. století. V prvním semestru se zaměří na politický, hospodářský a kulturní vývoj klíčových západoevropských zemí – Velké Británie, Francie a Německa, prostor ale bude věnován i dalším státům západní Evropy (Itálii, Španělsku, Portugalsku, Rakousku, zemím Beneluxu a Skandinávie). Jeho součásti bude také analýza příčin nástupu a vzestupu italského fašismu a německého nacionálního socialismu. Důraz bude kladen i na problematiku mírového uspořádání po první světové válce z pohledu západoevropských států, politiku appeasementu a příčiny druhé světové války.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK