PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hispanoamerická literatura - AHS555026
Anglický název: Hispano-American Literature
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (17.10.2017)

Cílem je podat stručný diachronní přehled literatury od předhispánské doby po současnost, předložit periodizaci, charakterizovat hlavní období a nejznámější spisovatele. Přednáška klade důraz na průběžné sledování trojí kulturní tradice v hispanoamerické literatuře. Je určena zejména studentům iberoamerikanistiky; nepředpokládá předchozí znalost dějin hispanoamerické literatury a připouští četbu děl v českém překladu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (17.10.2017)

Ústní zkouška: periodizace, přehled epoch, směrů, osobností; četba deseti děl krásné literatury.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2019)

Franco, Jean. Historia de la la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 1990.

Franco, Jean. An Introduction to Spanish-American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos. Madrid: Alianza, 1998–2002.

Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Unversitas, 1995.

Barrera, Trinidad; Iñigo Madrigal, Luis (coords.). Historia de la literatura hispanoamericana. 3 tomos. Madrid: Cátedra, 2008.
Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en América Hispánica. México: FCE, 1969.

Aínsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid: Gredos, 1986.

Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, Antonio. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Specifičnost hispanoam. literatury. Periodizace. Předhispánské indiánské literatury. Koloniální literatura. Indiánské literatury v době kolonie. Baroko. Neexistence románu v kolonii. Literatura 19. století: romantismus. Modernismus. Avantgarda, indigenismus, negrismus. Regionalismus. ?Boom" hispanoamerické prózy. Poezie druhé poloviny 20. stol. Současná próza. Hispanoamerické drama.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK