PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Prameny k dějinám Latinské Ameriky - AHS555023
Anglický název: Sources to the History of Latin America
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Simona Binková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)
Přednáška seznamuje studenty z hlavními prameny k dějinám Latinské Ameriky a hispánského světa vůbec v českých archivech, knihovnách a muzeích, ukazuje možnosti jejich využití v kombinaci s materiály cizího původu. Pozornost je přitom věnována nejen pramenům písemným, ale i sbírkovým fondům českých muzeí a jiných institucí. Součástí kursu je praktické cvičení v podobě čtení dokumentů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je demonstrace schopnosti čtení vybraných materiálů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Přednáška seznamuje studenty z hlavními prameny k dějinám Latinské Ameriky a hispánského světa vůbec v českých archivech, knihovnách a muzeích, ukazuje možnosti jejich využití v kombinaci s materiály cizího původu. Pozornost je přitom věnována nejen pramenům písemným, ale i sbírkovým fondům českých muzeí a jiných institucí. Součástí kursu je praktické cvičení v podobě čtení dokumentů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je demonstrace schopnosti čtení vybraných materiálů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

áíJ. Polišenský, Otázky studia obecných dějin, Praha 1957

J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky, I-II, Praha 1992-4

B. Baďura, Hispanica e hispanoamericana de los siglos XVI y XVII en los archivos de

Bohemia y Moravia, in: Ibero-Americana Pragensia XXVI, 1992, 195-215

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

1 - Prameny - literatura, archívy - knihovny. Heuristika, paleografie. Odraz objevných plaveb v české literatuře 15. stol. - Václav Šašek z Bířkova.

2 - Novogotické a novolatinské písmo. Odraz objevných plaveb v české literatuře 16. stol. - Mikuláš Štětina Bakalář.

3 - Otázka autorství - autorská práva. Kritika vnější a vnitřní. Kosmografie česká.

4 - Přítomnost krajanů v LA v 16.-17. stol. Horníci z Krušných hor na Espaňole a ve Venezuele. Andrés Moráb v Mexiku. Pobělohorští exulanti v Brazílii.

5 - Odraz objevných plaveb v české literatuře 16. a 17. stol. Katolický a protestantský pohled. Černá legenda. Rodové a církevní knihovny. Rukopisné noviny. J. A. Komenský.

6 - Jezuiští misionáři v LA 17.-18. stol. Úvod, význam. Světové archívy a fondy. Diplomatika.

7 - Jezuiští misionáři v 17.-18. stol. v Mexiku. Španělská paleografie. Zkratky.

8 - Jezuiští misionáři v 17.-18. stol. v Jižní Americe (Peru, Chile, Nová Granada).

9 - Jezuiští misionáři v 17.-18. stol. v Jižní Americe (Paraguay, Brazílie).

10 - Prameny hospodářských dějin. Hacienda San Nicolás de Ulapa.

11 - Transfer vědeckého poznání - 18. stol. Hornictví, přírodní vědy. Tadeáš Haenke.

12 - Obchod se sklem. Společnost Hiecke-Zincke-Rautenstrauch. Nezávislost LA.

13 - Cestovatelé 19. stol.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK