PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Středověká civilizace latinského Západu - AHS555007
Anglický název: Medieval Civilization of the Latin West
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (24.02.2018)
Předmět seznamuje posluchače proseminární a přednáškovou formou se základními tématy a o problémovými okruhy moderní medievistiky. Důraz ke kladen na samostatnou práci s prameny a odbornou literaturou a rozvíjení interpretačních schopností studentů.

-Základní metodologické problémy raně středověké etnogeneze
-Karolinský svět a jeho interpretační proměny
-Otonsko-sálské císařství a sacerdotium
-Interpretační střety o Evropu vrcholného středověku (universalismus versus "nacionalismus")
-Raně moderní stát a jeho problematika
-Patnácté století jako problém
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (28.05.2013)

Zápočet na záladě splnění povinností stanovených vyučujícími v průběhu výuky.

Ústní zkouška v rozsahu přednášeného učiva.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK