PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nativní kultury Latinské Ameriky - AHS550040
Anglický název: Native Culture of Latin America
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH520051
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK