PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do teorie mezinárodních vztahů a mezinárodního práva - AHS550024
Anglický název: Introduction to the theory of international relations and international law
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK