PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Velmoci a státy střední a jižní Evropy (Svatá říše římská, Rakousko, Prusko, Itálie) - AHS550020
Anglický název: The Great Powers and States of Central and Southern Europe (The Holy Roman Empire, Austria, Prussia, Italy)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK