PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stát, společnost a kultura ortodoxního Východu - AHS550014
Anglický název: The State, Society and Culture of the Orthodox East
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (27.09.2019)

Cílem výuky bude seznámit studenty s nejdůležitějšími problémy studia starších dějin zemí východní a jihovýchodní Evropy a hlavními koncepcemi jejich řešení v rámci soudobé  medievistiky i starší historiografie. Studenti budou zapojeni do výuky formou diskuse, která bude vedena na základě studia odborné literatury, kratších výstupů na dané téma, předpokládá se rovněž práce s prameny. Získané poznatky si budou moci prohloubit v rámci specializačních přednášek.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (30.09.2019)

Ústní zkouška na základě nastudované literatury. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (27.09.2019)

Avenarius, A., Byzantský ikonoklazmus 726-843: storočie zápasu o ikonu, Bratislava 1998

Bednaříková, J. - Měřínský, Z.  - Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009

Češka, J., Zánik antického světa, Praha 2000

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 2003

Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970

Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem, Praha 2008

Herrinová, J., Ženy v purpuru, Praha 2004

Külzer, A., Byzanc. Dějiny – společnost – kultura, Červený Kostelec 2017

Lášek, J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997

Meier, M.,  Justinián. Život a vláda východořímského císaře, Červený Kostelec 2009

Picková, D., O počátcích státu Rusů,  in: Historický obzor 18, 2007, č.11/12, s. 253-261 

Picková, D.,  První ruská korunovace roku 1498. Převzetí byzantského dědictví na Rusi?, in: Kapitoly z obecných dějin, (Fontes 10), Martin Kovář – Václav Drška (eds.), Praha 2014

Příhoda, M., Mnich Filofej a Třetí Řím, Vznik a proměny jedné ideje první poloviny 16. století,  in: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Portréty, Červený Kostelec 2009

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.

Zástěrová, B. a kol., Dějiny Byzance, Praha 1995

Vavřínek, V., Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Praha 2013

Vydra, Z. – Řoutil, M., -  Komendová  J. – Hloušková, K. -  Téra, M., Dějiny Ruska, Praha 2017

 

Handbuch der Geschichte Russlands, Bis 1613 von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum I, Hellmann, M. –  Schramm, G.  – Zernack, K.  (eds.),  Stuttgart 1981

Hellmann, M., Moskau und Byzanz, in:  Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 17

Hoensch, E., 2010. Die Idee der Translatio Imperii im Moskauer Russland. Europaische Geschichte. Online. http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/model-classical-antiquity/edgar-hoesch-die-idee-der-translatio-imperii-im-moskauer-russland  [2017-01-17]

The Cambridge History of Byzantine Empire,  Stephard, J. (ed.), Cambridge 2008

Herrin, J., Byzantium. The surprising Life of Medieval Empire, London 2008

Martin, J., Medieval Russia: 980-1584, Cambridge 1996

The Cambridge History od Russia, 1. From Early Rus´to 1689, Perrie, M. (ed.), Cambridge 2006

Fennell, J.L.I., Ivan the Great od Moscow, London - New York 1961

Gorskiij, A.A., Rus’ : ot slavjanskogo Rasselenija do Moskovskogo carstva, Moskva 2004

Danilevskij, I. N., Russkije zemlji glazami sovremennikov i potomkov (XII –XIV vv.), Moskva 2001

Sinitsyna , N.V., Tretij Rim. Istoki i evolucija russkoj sredněvekovoj koncepcii (XV-XVI vv.). Moskva 1998

Zimin А.А., Rossija na rubeže XV-XVI stoletij (Očerki socialno-političeskoj istorii). Moskva 1982

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (27.09.2019)


1. Specifika pramenů k dějinám východní a jihovýchodní Evropy
2. Byzantologie a rusistika: základní směry bádání
3. Od antického impéria ke středověkému řeckému státu: zrození středověké Byzance
4. Byzantská říše - pokračovatelka antické tradice nebo východní despocie: typologie byzantské společnosti
5. Základní tendence politického vývoje byzantské říše
6. Ortodoxní křesťanství – dialog s Římem a islámem
7. Duchovní zápasy ve středověké Byzanci
8. Slovanský svět mezi Římem, západním císařstvím a Konstantinopolí
9. Sporné otázky dějin Kyjevské Rusi: geneze ruského státu, christianizace Rusi, problémy etnického původu Rusů
10. Základní tendence politického vývoje středověké Rusi: od rozpadu kyjevského státu k moskevskému carství
11. Struktura společnosti středověké Rusi a její ekonomické poměry
12. Politická teorie a praxe zemí východní a jihovýchodní Evropy (Byzanc, Moskevská Rus, Bulharsko, Srbsko)
13. Hmotná a duchovní kultura ortodoxního Východu a její ideové a politické zdroje

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Dana Picková, CSc. (27.09.2019)

Základní znalosti středověkých dějin východní a jihovýchodní Evropy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK