PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Stát, společnost a kultura latinského Západu - AHS550013
Anglický název: The State, Society and Culture of the Latin West
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)
Záměrem předmětu je seznámit studenty proseminární formou s hlavními tématy moderního medievistického bádání a

způsoby jeho řešení. Předpokládá se práce s prameny paradigmatické povahy a odbornou literaturou, při které si bude

posluchač dále rozvíjet, prohlubovat a zdokonalovat řemeslné dovednosti získané v bakalářském studiu a současně se

seznamovat s tématickým obsahem soudobé medievistiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent získá hlubší a detailnější znalosti o vybraných tématech a problémech moderní medievistiky, zejména se seznámí s pramenou situací a interpretačními trendy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

 

Studijní literatura

Beuckers K. G., Cramer J., Imhof M., Die Ottonen. Kunst – Architektur – Geschichte, Petersberg 2006

Constable G., „The Orders of Society“, Three Studies in Medieval Religious nad Social Thought, Cambridge 1995

Duby G., Tři řády aneb představy feudalismu, Praha 2008

Eco U., Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998

Egan G., The Medieval Household, London 1998

Fédou, R., L´État au Moyen-Age, Paris 1971

Fontana J., Evropa před zrcadlem, Praha 2001

Görich K., Die Staufer. Herrscher und Reich, München 2011

Guenée B., L'Occident aux xive et xve siècles : les États, Paris 1998 (ang. States and Rulers in Later Medieval Europe)

Gurevič A.J. Kategorie středověké kultury, Praha 1978

Hägermann D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002

Heers J., L´Occident aux XIVe et XVe siècles.Aspects économiques et sociaux, Paris 1966

Hroch M., Petráň J., 17. století - krize feudální společnosti? Praha 1976

Le Goff J., (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Riché P., Die Welt der Karolinger, Stuttgart 1999

Schelle, K., Tauchen, J., Adamová, K., Lojek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát, Praha 2015

Schulze Hans K., Hegemoniales Kaisertum. Ottonen und Salier, Berlin 1991

Smetánka Z., Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Ústní pohovor zjišťující teoretické i praktické dovednosti v rozsahu výuky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1. Středověký stát, jeho podstata a proměny

2. Karolinská kultura a myšlení

3. Otonsko-sálský svět – hegemoniální císařství

4. Štaufský universalismus a národní království

5. Latinská vzdělanost a kultura a podstata procesu laicizace

6. Stavovství jako fenomén vrcholného středověku

7. Středověké politické myšlení?

8. Středověká mobilita

9. Středověké hmotné umění a jeho ideové předpoklady a pozadí

10. Transformace 15. století

11. Každodennost „neurozených“

12. Středověké „renesance“

13. Feudalismus: krize feudalismu?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK