PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie a metody výzkumu středověkých dějin - AHS550012
Anglický název: Methodology and methods of research of Medieval History
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)
Předmět seznamuje studenty proseminární formou se specifickými charakteristikami středověké historické metodologie a práce s prameny. Navazuje tak na podobný předmět bakalářského studia, usiluje však o osvojení vyšších řemeslných a myšlenkových operací. Důraz je kladen na seznámení a zvládnutí moderních metodologických postupů v podmínkách specifické pramenné základny středověké společnosti a zvláštnostem středověkých textů vzhledem k povaze středověké vzdělanosti a jejích nositelů.

Základní témata:
Vymezení středověku a jeho funkcí v kontextu historického bádání¨
-Základní pomůcky pro práci medievisty
-Nauka o středověkém pramenu a jejich rozdělení
-Práce s prameny (klasická historická metoda)
-Soudobé trendy: hermeneutika, analytické metody, typologie, historický narativ a diskursivní analýza
-Způsoby zpracování historického materiálu: historická antropologie, prosopografie, dějiny mentalit, kažododennosti atd. - možnosti a meze středověkého písemného materiálu
-Interdisciplinarita
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent zvládá pokročilé formy práce s prameny a dovede uplaňovat moderní metodologii při jejich interpretaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Storchová L. a kol., Koncepty a dějiny, Praha 2014

Bourdieu, Pierre, Nadvláda mužů, Praha: Karolinum, 2000

Curran, J. Daniel; Renzetti, M. Claire, Ženy, muži a společnost, Praha 2005

Jordan S., Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Wien/Köln/Weimar 2009

Goetz H.-W., Proseminar Geschichte: Mittelalter, Stuttgart 2006

Guenée, B., States and Rulers in Later Medieval Europe, Oxford 1985

Powell James M. (Ed.), Medieval studies: an introduction, Syracuse 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Zvládnutí problematiky v rozsahu semestrální výuky, schopnost prakticé aplikace teoretických poznatků.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1. Středověk a jeho specifika v historickém bádání i moderní společnosti

2. Pramenná základna středověkého bádání; možnosti a meze jejího využití

3. Historická „hermeneutika“ a analytické postupy

4. Srovnávací metoda a problém ideálního typu a pojmu

5. Historický narativ: od pramene k textu jako problém

6. Diskurs a diskurzivní analýza

7. Historická antropologie

8. Prosopografie

9. Historická antropologie

10. Mentalita

11. Národ a středověk

12. Gender a středověk

13. Medievistika jako kulturní dějiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK