PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní metodologické otázky, koncepty a kontroverze studia světových dějin - AHS550001
Anglický název: Basic methodological questions, concepts and controversy of Global history studies
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK