PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 3 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám II - AHS444V110
Anglický název: Reading and interpretation of texts to modern history II
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333048
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Randák, Ph.D. (05.02.2019)
Kurz v rámci výuky Čtení a interpretace textů k moderním dějinám; Čtení a interpretace textů k soudobým dějinám. Jako výběrová přednáška je kurz otevřen i studentům jiných specializací i historických ústavů.

PhDr. Jan Randák, Ph.D
čtvrtek 15:50-17:25
místnost č. 201

Číst dějiny v prostoru – číst prostor v dějinách

Prostřednictvím vybraných textů a námětů se pokusíme i v letním semestru (ovšem naposledy) společně uvažovat o prostoru jako o důležité součásti technického a intelektuálního vývoje (nejen) české společnosti 19. a 20. století. Prostor vnímáme jako kategorii ležící v průsečíku řady obecnějších historických témat (politika a paměť, ideologie a propaganda, dohlížení a trestání, organizace společnosti ad.).

Podmínky atestace:
zápočet – aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka (tolerovaná je jedna absence), průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí
zkouška - aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka (tolerovaná je jedna absence), průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí, esej v rozsahu 5ns

Literatura:
BÁRTÍK, František. Tábor Vojna: ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 187 s.
BRANDEJS, Stanislav a WIRTH, Zdeněk. Babiččino údolí: Státní zámek a národní reservace v Ratibořicích [u České Skalice: po stopách mládí Boženy Němcové. Praha: Čedok, 1952. 20 s.
EDGAR, Emil. Stavba a zařízení škol. V Praze: Česká grafická Unie, 1922. 192 s.
DORAZIL, Otakar. Dějepisný atlas. 3. [doplněné] vydání. Praha: Československý Červený kříž, 1935. 12 s.
LABOUTKA, Karel Josef. Stavba a zařízení školy: pokus o vzornou budovu národní školy. Praha: Komenium, učitelské nakladatelství společnost s r. o., 1947. 107 stran.
MICHL, Karel, ed. Babiččino údolí. 1. vyd. Praha: Albatros, 1976. 104 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK