PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
PVP 3 Čtení a interpretace textů k moderním dějinám I - AHS444V109
Anglický název: Reading and interpretation of texts to modern history I
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS333048
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Randák, Ph.D.
PhDr. Michal Kurz
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Randák, Ph.D. (01.11.2018)
Kurz v rámci výuky Čtení a interpretace textů k moderním dějinám; Čtení a interpretace textů k soudobým dějinám.
Jako výběrová přednáška je kurz otevřen i studentům jiných specializací i historických ústavů.

PhDr. Jan Randák, Ph.D, PhDr. Michal Kurz
čtvrtek 15:50-17:25
místnost č. 201


Číst dějiny v prostoru – číst prostor v dějinách 2.0⁎

Prostřednictvím vybraných dobových textů se pokusíme společně analyzovat prostor a uvažování o něm jako důležitou součást technického a intelektuálního vývoje (nejen) české společnosti 19. a 20. století. Prostor vnímáme jako kategorii ležící v průsečíku řady obecnějších historických témat (politika a paměť, ideologie a propaganda, architektura a urbanismus, památková péče, hygiena ad.). „Číst dějiny v prostoru“ proto může být jedním ze způsobů, jak je číst jinak.

Podmínky atestace:
zápočet – aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka, průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí
zkouška - aktivní účast v hodinách, pravidelná docházka, průběžné psaní a odevzdání podkladových reflexí, esej v rozsahu 5ns

Literatura:
KOLISKO, Hugo Theodor, ed. Stručný zeměpis pro mládež. 18. vyd. V Praze: nákl. vlast., 1906. 64 s.
KÁŇA, Otakar. Velké stavby socialismu v Československu: vyprávění o tom, co bylo vytvořeno v průmyslu, dopravě, vodních dílech, sídlištní výstavbě, kultuře i architektuře za třicet let socialistické výstavby naší vlasti. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 301 s.
MRŠTÍK, Vilém. Bestia triumphans. V Praze: nákladem Rozhledů (Jos. Pelcla), [1897]. 27 s.
PECHAR, Josef a URLICH, Petr. Programy české architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1981. 302 s., [72] s. obr. příl. Architektura; sv. 3.
PREININGER, Vladimír. Zdravotnictví našich příbytků. V Praze: Edv. Grégr, 1895. 150 s. Matice lidu; Roč. XXIX, č. 4 (Běžné č. 172).


⁎V zimním semestru akademického roku 2018/19 naváže na přednášku Krajina, město… prostor!, kterou Jan Randák s Michalem Kurzem nabídli studentům v letním semestru akademického roku 2017/18
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK