PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Latinské Ameriky II - AHS410433
Anglický název: History of Latin America II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIH510002
Garant: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (25.05.2010)

Přednáška poskytne zevrubný přehled dějin Latinské Ameriky v období válek za nezávislost a v 19. stol. Pro období nezávislosti jsou prezentovány jak obecné tendence vývoje, které se pak promítají do pozdějšího obrazu latinskoamerické společnosti (caudillismus), tak politické události a hospodářské a sociální poměry v jednotlivých státech, přičemž je kladen důraz na země významnější (Mexiko, Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru). Značná pozornost je věnována mezinárodnímu kontextu vývoje v Latinské Americe a předpokladům změn, které se projevily zejména v mexické revoluci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (25.05.2010)

Přednáška poskytne zevrubný přehled dějin Latinské Ameriky v období válek za nezávislost a v 19. stol. Pro období nezávislosti jsou prezentovány jak obecné tendence vývoje, které se pak promítají do pozdějšího obrazu latinskoamerické společnosti (caudillismus), tak politické události a hospodářské a sociální poměry v jednotlivých státech, přičemž je kladen důraz na země významnější (Mexiko, Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru). Značná pozornost je věnována mezinárodnímu kontextu vývoje v Latinské Americe a předpokladům změn, které se projevily zejména v mexické revoluci.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (25.05.2010)

Josef Polišenský a kol., Dějiny Latinské Ameriky,. Praha 1979

Josef Opatrný, Amerika v proměnách století, Praha 1998

The Cambridge History of Latin America, I-V (ed. Leslie Bethell), Cambridge 1984-1986.

Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, I-II, Stuttgart 1992-1994

Historia de las Américas, II-IV, Madrid 1991.

Jan Klíma, Dějiny Brazílie, Praha 1998

Jiří Chalupa, Argentina, Uruguay, Chile, Praha 1999

Josef Opatrný, Kuba, Praha 2002

Bohumír Roedl, Peru, Praha 2003

Josef Opatrný, Mexiko, Praha 2003

Josef Opatrný, Panama, Praha 2004

Timothy E. Anna, Spain and the Loss of America, Lincoln 1983

Roderick J. Barman, Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852, Stanford 1988.

Historia de Cuba, (I-III), La Habana 1991-1998

John Major, Price Possession: The United States and the Panama Canal, New York 1993

J. L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas 1979

Ralph Lee Woodward, Jr. Central America. A Nation Divided, New York 1985 (2. vyd.)

María Sáenz Quesada, La Argentina. Historia del país y de su gente, Buenos Aires 2001

Historia General de México, México 2004

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (25.05.2010)

1.Předpoklady válek za nezávislost a jejich protoganisté

2. Průběh válek za nezávislost

3. Brazilské císařství

4. Karibská oblast v první polovině 19.století

5. Velká Kolumbie a její rozpad

6. Rosasova Argentina

7. Chile jako regionální mocnost

8. Spojené provincie střední Ameriky a fragmentalizace regionu

9. Peruánsko-bolivijská konfederace

10. Modernizace regionu

11. Porfiriát a předpoklady mexické revoluce

12. Španělsko-americká válka a "panamská revoluce"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK