PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální a kulturní dějiny ve 20. století II. - AHS400603
Anglický název: Social and cultural history in the 20th century II.
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (20.09.2013)
Kurs svým založením kombinuje přístup seminární a kolokviální. Základem kursu je zpracovávání klíčových
přístupů a diskusí v sociálních a kulturních dějinách 20. století, schopnost orientovat se v současném bádání,
osvojit si badatelské kompetence i kritickou práci s prameny. Seminář nabízí prostor pro prezentaci jednotlivých
projektů účastníků semináře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK