Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií I. - AHS400252
Anglický název: World of Meaning of the Inhabitants of Czech Lands in the 20th Century: between Nationalism, Communism and Democracy I.
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (01.02.2012)
Seminář bude zaměřen na myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. stol. - klíčové identity, interpretační
vzorce a ideologie. Nejvíce se přitom seminář bude věnovat tématům meziválečného a poválečného
nacionalismu, nuceným migracím a proměnám české společnosti v období socialistické diktatury. Pro podobu i
průběh semináře je velmi důležité i jeho metodologické zaměření – vedle sociálních dějin na dějiny kulturní a s
nimi související výzkum myšlenkového světa, legitimizačních strategií a proměn ideologií.

Seminář je určen pro studenty, kteří zamýšlejí pracovat nebo pracují na diplomové práci k moderním
středoevropským dějinám. Seminář bude probíhat formou pravidelného setkávání, zčásti nad projekty a texty
studentů, zčásti pak nad metodologicky inspirativními texty soudobých historiků píšících o tématech, která budou
větší části účastníků blízká.