PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální stát a každodenní život ve 20. století I. - AHS400251
Anglický název: The Welfare State and Everyday Life in the 20th Century I.
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (01.07.2008)
Seminář je určen posluchačům 2.-5. ročníku oboru historie (bakalářské i magisterské studium), resp. specializace ?sociální
dějiny? v II. cyklu studia.

Cílem tohoto kursu je sepsání seminární, bakalářské nebo diplomové práce.

Posluchači si mohou vybrat téma, které hodlají zpracovat. Seminář je zaměřen především na problematiku sociálních států,
sociální politiky a témat souvisejících s prožíváním každodennosti v moderní evropské společnosti. Po dohodě je rovněž
možné zpracovat jiné související téma z dějin 19. a 20. století
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. (03.06.2012)

Tématika semináře předpokládá interdisciplinární přístup. V průběhu obou semestrů se předpokládá vypracování bibliografie ke zvolenému tématu (termín předložení v listopadu), předložení konceptu práce, tj. rámcové vymezení do kapitol (termín předložení: poč. letního semestru), a diskuse s ostatními účastníky semináře o vlastních výsledcích bádání a interpretačních závěrech (v průběhu letního semestru).

V hodinách budou studenti seznámeni se zahraniční a domácí literaturou k jejich tématům. Část výuky bude rovněž věnována četbě a interpretaci textů ze současné české i zahraniční historiografie, které se týkají nejen dějin sociálních států a každodennosti, nýbrž i dnešních diskusí nad smyslem historikovy práce a metodami historické vědy, resp. sociálních věd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK