PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z hospodářských dějin od pol. 18. století do současnosti I - AHS388001
Anglický název: -
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111024
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK