PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
VS Problémy české společnosti ve 20. století - AHS333071
Anglický název: Problems of Czech Society in the 20th Century
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (20.09.2019)
Podstatou tohoto výběrového semináře je, aby se zde studenti naučili samostatně zpracovávat vybrané téma do podoby bakalářské, seminární nebo diplomové práce a byli také schopni své postupy a závěry obhájit v diskusi. V semináři je kladen důraz na práci s pramenným materiálem, přičemž je věnována pozornost schopnosti heuristické práce jak po stránce formálního uchopení, tak také interpretace pramenů.
Široce pojatý název semináře dává prostor pro věnování se pestré škále problémů, které se týkají moderní české společnosti, např. spolkového života, nacionalismu, roli církví v moderní společnosti, nejrůznějším společenským programům a koncepcím, úloze žen ve společnosti, elitám, ekologickým tématům, ale nemenší měrou jednotlivým osobnostem, biografiím individuálním i kolektivním.

Bakalářský seminář I a II - akreditace 2011/12, Z, Zk - 5 kr.
Bakalářský seminář I a II - akreditace 2019/20, Z, Zk - 4 kr.
Bakalářský seminář - Demografie, Z, Zk 4 kr.
Specializační a diplomový seminář I - akreditace 2016/17, Z, Z - 6 kr.
Specializační a diplomový seminář II - akreditace 2016/17, Z, Klp 10 kr.

Podmínky pro atestaci - prezentace práce, odevzdání textu, příprava zadání práce, seznam literatury - dle dohody s vyučující
Povolené absence Specializační a diplomový seminář 3, Bakalářský seminář akreditace 2011/12 4, Bakalářský seminář akreditace 2019/20 + Demografie - 5 absencí za semestr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK