PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP 2 Seminář ke světovým novověkým dějinám (od počátku 16. století do roku 1918) - AHS222022
Anglický název: Seminar to World modern history (from the beginning of the 16th century to 1918)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111022
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D.
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Daniel_Seminar_ke_svetovym_novovekym_dejinam_ZS2019.docx.pdf Sylabus ZS 2019, Daniel Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK