PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světové novověké dějiny (od počátku 16. století do roku 1918) A - AHS111009
Anglický název: World modern history (from the beginning of the 16th century to 1918) A
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS220067
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Korekvizity : AHS111022
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (24.10.2019)

Zkoušející: prof. Županič, dr. Hennlichová, dr. Daniel, dr. Valkoun

Požadavky ke zkoušce: předložení odpovídajícího seznamu prostudované literatury min. 10 položek (monografie, čas. studie aj.) u ústní zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK