PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny starověku - AHS111004
Anglický název: History of Ancient Era
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110005
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
PhDr. Jan Souček, CSc.
Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: AHS110005
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Souček, CSc. (29.10.2019)
Základní kurs řeckých a římských dějin. Jednotlivé přednášky se tematicky soustředí na významná období dějin; politické události jsou vyloženy v širších sociálních a kulturních souvislostech, pozornost je věnována institucím řeckého a římského státu a základním rysům politického myšlení (princip občanství, společenská diferenciace, problém společenských hodnot). Studenti mají získat hlubší povědomí i o odrazu řeckých a římských (republika, císařství) historických zkušeností v pozdějších evropských tradicích.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Souček, CSc. (29.10.2019)

J. Pečírka akol., Dějiny pravěku a starověku I-II, 3. vyd. 1989

The Cambridge Ancient History, vols. III-X, Cambridge 1982-1996

W. Schuller, Griechischel Geschichte, München 1991

J. Bleicken, Geschichte der römischen Republik, München 1988

W. Dahlheim, Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 1989

P. Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1995

J. Burian, Římské impérium, Praha 1995

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK