PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia historie - AHS111001
Anglický název: Introduction to Historical Studies
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Je prerekvizitou pro: AHS111012, AHS111030, AHS111028
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Stellner-sylabus-2019-2semestr.doc sylabus-Stellner-2.semestr doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
stáhnout Úvod_sylabus Spurný.docx Uvod do historie sylabus Spurný doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Ing. Martin Pola (17.02.2019)

Sylabus, doc. Spurný

Kurz slouží k uvedení studentů do oboru, zprostředkování praktických dovedností a zpřítomnění klíčových otázek, před nimiž stojí historik v současné společnosti. Studenti se v rámci kurzu dozvědí, co je historický pramen a jak s ním kriticky pracovat, co odlišuje odbornou literaturu od popularizačních textů a jak odborný historický text samostatně koncipovat. Seznámí se se základními institucemi, jež poskytují zázemí historikovy práce, tedy archivy a knihovnami, a to jak teoreticky, tak i v praxi, prostřednictvím exkurzí. Studenti se nadto budou zabývat formativními historickými spory a centrálními interpretačními otázkami, vzhledem k jejich šíři ovšem pouze výběrově (na základě vlastního zájmu).

V zimním semestru půjde především o aktivní účast v rámci diskuzí a plnění dílčích úkolů. V obojím se bude pokračovat i v semestru letním, přibude ovšem průběžné vypracovávání seminární práce, nad níž (a nad přečtenou literaturou) pak se studenty povedu i závěrečný pohovor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK