PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Světové novověké dějiny (od počátku 16. stol. do roku 1918) - AHS110090
Anglický název: World modern history (from the beginning of the 16th century to 1918)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová
Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (08.02.2024)

Zkoušející: prof. Županič, dr. Buňatová, dr. Hajdinová, dr. Valkoun, dr. Daniel

Požadavky ke zkoušce: předložení odpovídajícího seznamu prostudované literatury min. 10 položek (monografie, čas. studie aj.) u ústní zkoušky

V případě zájmu či potřeby výuky k předmětu lze zvolit volitelný předmět Základní kurz ze Světových novověkých dějin (od počátku 16. stol. do roku 1918) AHS110125

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK