PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář /první semestr třísemestrálního celku/ - AHS110054
Anglický název: Bachelor Seminar /the first semester of a three-semester course/
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: HSDSPURN (29.01.2020)
Výběrový seminář Matěje Spurného

Seminář je určen pro studenty bakalářského a magisterského cyklu. Vzhledem ke specializaci vyučujícího je seminář zaměřen na sociální, kulturní dějiny a dějiny myšlení, časově na 20. století, geograficky především na středoevropský prostor. Klíčovými tématy jsou moderní nacionalismus a etnicita, urbánní a environmentální dějiny.

Seminář probíhá dialogickou formou, prostřednictvím kritického rozboru předem zaslaných odborných textů - a to jak textů z pera studentů a studentek, tak i jiných inspirativních převážně historiografických textů a historických pramenů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK