PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze světových středověkých dějin (do počátku 16. století) II - AHS110017
Anglický název: Seminar to World medieval history (to the beginning of the 16th century)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
PhDr. Jan Zelenka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (24.02.2022)
Seminář navazuje na přednášku a doplňuje ji. Jeho hlavním smyslem je rozbor vybraných témat středověkých dějin skrze praci s vybranými vydanými prameny, a dále studium odborné literatury, reprezentující soudobé trendy bádání. Dalším cílem semináře je naučit posluchače praktickým profesním dovednostem, a to jak při práci s prameny a literaturou, tak při jejich prezentaci (referáty).
Druhý semestr je věnován problematice vrcholné středověkého státu (tzv. raně moderní stát), formující se stavovské společnosti a jejím strukturám, hlavním otázkám církevních dějin v tomto období, kulturním dějinám a dějinám vzdělanosti a vybraným otázkám středověké společnosti ve střední Evropě a východní Evropě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Absolvent získá přehled o základních trendech vývoje společnosti ve sledovabném období, seznámí se hlavními interptetačními přístupy soudobého medievistického diskursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: USDSUCHA (17.02.2020)

Pravidelná účast na semináři dle pokynů vyučujícího, aktivní prace dle vedení vyučujícího. Další podmínky stanoví každý vyučující dle svého uvážení na počátku výuky.

Zápočet

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

Literatura:

Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období do konce 15. stol.; edice NLN

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Drška, V. - Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Duby, G., Věk katedrál.Umění a společnost ve středověku980-1420,, Praha/Litomyšl 2002

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Hay, D. Evropa pozdního středověku 1300-1500, Praha 2010

Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000.

Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

LeGoff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 2005. LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999. LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008. Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997. Müller, Z., Islám, Praha 1997. Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008. Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001. Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996. Ryś, G., Inkvizice, Praha 2004. Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999. Suchánek, D. - Drška, V., Církevní dějiny: antika a středověk. Praha 2013. Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984. Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992. Ženka J., Granadské elity v 15. století, Praha 2011

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (26.09.2019)

1) Vrcholně středověký světský universalismus a jeho pád: štaufská říše

2) Národní monarchie evropského Západu: Francie a Anglie

3) Postgregoriánská církev až do krize 15. století

4) Hlavní charakteristiky a trendy středověké ekonomiky a sociálního vývoje středověké společnosti

5) Od mongolského záboru ke Moskevské Rusi

6) Byzantská společnost od makedonské dynastie do vzniku latinského císařství

7) Stát a jeho transformace na konci středověku: Francie, Anglie a poštaufská střední Evropa

8) Patnácté století a problém „krize“: vojenské a sociální konflikty na konci středověku

9) Krize církve: reforma, hereze a konciliarismus

10) Pyrenejský poloostrov a jeho středověká specifika

11) Balkán a pozdní byzantská společnost

12) Sever Evropy a Hanza

13) Kultura a vzdělanost vrcholného středověku

 

Témata mají obecnou povahu a každý z vyučujících je může modifikovat dle vlastní potřeby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK