PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář /druhý a třetí semestr třísemestrálního celku/ - AHS100365
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 13
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: HSDRAKO (17.02.2011)
Cílem tohoto kurzu je vytvoření bakalářské, resp. diplomové práce. Studenti si mohou sami formulovat ve spolupráci s
vedoucím své práce téma související s problematikou sociální ochrany obyvatelstva a každodennosti. Konkrétní téma lze v
tomto směru čerpat z široké oblasti společenského vývoje, hospodářství i politiky. V jiném případě mohou požádat
vedoucího o přidělení odpovídajícího tématu.
Tématický obsah semináře je podřízen cíli vytvoření odborného textu na adekvátní heuristické a metodologické úrovni.
Proto jeho jednotlivé hodiny jsou věnovány četbě soudobých textů z teorie historické vědy a diskusi o jejich obsahu. V
průměru jednou za semestr má student povinnost formou referátu představit své téma a aktuální stav svého výzkumu.
Výsledky jeho bádání jsou následně rozebrány ve skupinové diskusi. Dílčí problémy a postupy jsou probírány v úvodu
každé hodiny.
Sylabus
Poslední úprava: HSDRAKO (17.02.2011)

Tématika semináře předpokládá interdisciplinární přístup. V průběhu obou semestrů se předpokládá vypracování bibliografie ke zvolenému tématu (první semestr), předložení konceptu práce, tj. rámcové vymezení do kapitol (termín předložení: poč. druhého semestru), a diskuse s ostatními účastníky semináře o vlastních výsledcích bádání a interpretačních závěrech (v průběhu druhého, resp. semestru).
V hodinách budou studenti seznámeni se zahraniční a domácí literaturou k jejich tématům. Část výuky bude rovněž věnována četbě a interpretaci textů ze současné české i zahraniční historiografie, které se týkají nejen dějin sociálních států a každodennosti, nýbrž i dnešních diskusí nad smyslem historikovy práce a metodami historické vědy, resp. sociálních věd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK