PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářský seminář /první semestr třísemestrálního celku/ - AHS100358
Anglický název: Bachelor Seminar /the first semester of a three-semester course/
Zajišťuje: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10393
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (20.09.2013)
Kurs svým založením kombinuje přístup seminární a kolokviální. Základem kursu je zpracovávání klíčových
přístupů a diskusí v sociálních a kulturních dějinách 20. století, schopnost orientovat se v současném bádání,
osvojit si badatelské kompetence i kritickou práci s prameny. Seminář nabízí prostor pro prezentaci jednotlivých
projektů účastníků semináře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK