PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kp České dějiny novověku (1500-1918) - AHS100216
Anglický název: Czech History of the Modern Period (1500-1918)
Zajišťuje: Ústav českých dějin (21-UCD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Korekvizity : AHS100009
Je záměnnost pro: AAH100061
Návazný předmět:AHS100009
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Koldinská_České raně novověké dějiny_ZS-LS 2018-2019_sylabus.pdf doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK