PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy pomocných věd historických - AHS100028
Anglický název: The Principles of the Auxiliary Historical Sciences
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK