PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didáctica de ELE a través de las TIC - AHP600007
Anglický název: Didactics of ELE and Modern Technology
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Vyučující: Mgr. et Mgr. Javier González Lozano
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK