Diplomový seminář Hispanistika (filologie) - AHP500049
Anglický název: Diploma Seminar - Spanish
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh LS   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (18.02.2020)

Literatura

  • Literatura zadaná k jednotlivým diplomovým pracím (dle tématu)
  • Čmejrková, Světla; Daneš, František; Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
  • Norma ČSN ISO 690.
  • http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf