PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Písemná práce z hispánských literatur - AHP500033
Anglický název: Essay in Spanish or Hispanoamerican Literature
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASP300039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dora Poláková, Ph.D. (25.10.2019)
Student si na základě konzultace s vyučujícím volí téma písemné práce, odlišné od tématu práce diplomové, a odevzdá práci ve španělském jazyce, s rozsahem cca 15 NS. Předpokládá se odpovídající práce s prameny a sekundární literaturou (cca 10 zdrojů).
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (22.06.2015)

Doporučí vyučující podle zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK