PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Filosofie hispanoamerické kultury - AHP500008
Anglický název: Philosophy of Hispanoamerican Culture
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (01.10.2014)

Eseje o filosofii dějin:

Sarmiento, Domingo F. Facundo.  Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977.

González Prada, Manuel. Páginas libres. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1976.

Martí, José. Nuestra América. CESLA, Varsovia, 1991.

Reyes, Alfonso. Última Tule y otros ensayos. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Reyes, Alfonso. Triptych.  Brno: Atlatis, 1937.

Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000.

Henríquez Ureña, Pedro. La utopía de América. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, La Habana, 1973.

Martínez Estrada, Ezequiel. Radiografía de la pampa. Madrid: CSIC, Colección Archivos, 1991.

Ortega y Gasset, José. Meditación del pueblo joven y otros ensayos sobre América. Madrid: Alianza Editorial, 1981.

Ramos, Samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. México: Espasa-Calpe Mexicana, 1977.

Carpentier, Alejo. Tientos y diferencias. La Habana,1966.

Carpentier, Alejo. Razón de ser. La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1980.

O’Gorman, Edmundo. La invención de América. México: FCE, 1958.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad.  México: FCE, 1959.

Paz, Octavio. Posdata. México: Siglo XXI, 1970.

Sabato, Ernesto. La cultura en la encrucijada nacional. Buenos Aires: Ed. Sudamericana, 1985.

Uslar Pietri. Godos, insurgentes y visionarios. Barcelona: Seix Barral, 1986.

Fuentes, C. El espejo enterrado.  México: FCE, 1992 (č. překlad: Pohřbené zrcadlo. Praha: Mladá Fronta, 2003).

Antologie esejů:

Herlighaus, Hermann - Walter, Monika (ed.). Posmodernidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlin, 1994.

Housková, Anna (ed.). Druhý břeh Západu. Iberoamerika jako soužití kultur, Praha, Mladá fronta, 2004.

Zea, Leopoldo (comp.). Fuentes de la cultura latinoamericana, México, FCE, 1993.

 

Sekundární literatura:

Abellán, José Luis. La idea de América. Madrid: Ed. Istmo, 1972.

Adorno, T. W. "El ensayo como forma". Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.

Aínsa, Fernando. La reconstrucción de la utopía. México: Correo de la UNESCO, 1999. (Vzkříšení utopie. Přel. P. Pšenička.Brno: Host, 2007.)

Castro, Belén. "Introducción". In J. E. Rodó. Ariel. Madrid: Cátedra, 2000 (s. 9-135).

Cerutti Guldberg, Horacio. Filosofía de la liberación americana. México: FCE, 1983.

Cornejo Polar, Antonio. Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural  en las literaturas andinas. Lima: Horizonte, 1994.

Čapek, Karel. Místo pro Jonathana. Praha: Symposium, 1970.

Filosofía iberoamericana en la época del encuentro. Ed. Laureano Robles. Madrid: Trotta, 1992.

Filosofický časopis 6/1992, 1 a 2/1993 (J.L. Abellán, H. Cerutti, E. Dussel aj.).

Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filozofický ústav, 1994.

García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. México: Grijalbo, 1990.

Gómez-Martínez, José Luis. Más allá de la posmodernidad. Madrid: Mileto Ediciones, 1999.

Housková, Anna. Visión de Hispanoamérica. Praha: Karolinum, 2010.

Housková. Anna. Imaginace Hispánké Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech. Praha: Torst, 1998.

Iñigo Madrigal, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Madrid: Cátedra, 1987.

Jaimes, Héctor. La reescritura de la historia en el ensayo hispanoamericano. Madrid: Fundamentos, 2001.

Lauer, Mirko. Andes imaginarios, Discursos del indigensimo 2. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1997.

Ortega y Gasset, José. Meditace o Quijotovi. Přel. M. Mašínová, doslov A. Housková. Brno: Host, 2007.

Ricoeur, Paul. Život, pravda, symbol. Přel. M. Rejchrt, J. Sokol. Praha: Oikúmené, 1995.

Roig, A.A. Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: FCE, 1981.

Sobrevilla, David (ed.). Filosofía de la cultura. Madrid: CSIC, Tortta, 1998.

Toynbee, Arnold. México y el Occidente. México: Antigua Librería Robredo, 1955.

Volek, Emil. "Cesta z Argiropole do Maconda. Latinskoamerický intelektuál a cesty modernizace". Svět literatury, 2012, č. 45, s. 5-45.

Zea, Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México: FCE, 1978.

Zea, L. Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica. México: UNAM, 1956.

http://www.ensayistas.org

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (26.12.2012)

Zk: ústní zkouška; student předloží seznam přečtených tří odborných studií a tří knih filosofických esejů o hispanoamerické kultuře.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (26.12.2012)

Cílem kurzu je umožnit scelující pohled na specifičnost hispanoamerické kultury, která je centrálním předmětem  hispanoamerické filosofie dějin v 19. a 20. století. Přednáška se zaměří na pohled na Ameriku z Evropy (význam objevení Nového světa pro reflexi západní civilizace) a hlavně na vlastní hispanoamerickou seberelexi. Bude sledovat proměny vizí Ameriky v esejích předních osobností hispanoamerického myšlení, od setkání španělských humanistů s indiánskými kulturami po současnou filosofii a teologii osvobození. Ústřední otázku koexistence různých kultur uvede do vztahu se svébytností hispanoamerické literatury.

1. Specifičnost hispanoamerické kultury a pojetí filozofie dějin (L. Zea).

2. Tři otázky hispanoamerické filosofie kultury.

3. Amerika v pohledu španělských humanistů: Las Casas, Sahagún.

4. Osvobozenecký projekt: S. Bolívar, A. Bello.

5. Civilizační projekt: D. F. Sarmiento. Pozitivismus v Latinské Americe.

6. Projekt přijetí vlastní reality: González Prada; Martí a modernismus.

7. Rodóův Ariel a arielismus.

8. Myslitelé "Atenea": Reyes, Henríquez Ureña.

9. Ohlas evropských teorií kultury. Ortega a Amerika.

10. Indigenismus: Mariátegui. J. M. Arguedas.

11. Rozčarování a kritické vize hispanoam. kultury: Ramos, Martínez Estrada. Borges.

12. Filosofie dějin Octavia Paze

13. Filosofie a teologie osvobození

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK