PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Interpretace textů staré hindštiny - AHN500012
Anglický název: Interpretativa of old Hindi Texts
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Cílem tohoto dvousemestrálního předmětu je seznámit studenta s historickými dialekty hindštiny, především s
bradžštinou a avadhštinou. Navazuje na předmět Historická gramatika indoárijských jazyků, ale vedle svého
jazykovědného zaměření zahrnuje i literární a náboženský aspekt interpretovaných textů. Na začátku četby v
každém z uvedených dialektů je podáván stručný přehled tvarosloví, které je porovnáváno s tvaroslovím moderní
standardní hindštiny. Kromě komentářů k jednotlivým literárním a kulturně-náboženským jevům a překladu textů
do češtiny, student je veden k výkladu v hindštině a k překládání do ní.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Domácí příprava slovní zásoby.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

GUPTA, D., Brajabhāsā Sūr koś 1, 2, Lakhnaū viśvavidyālay, Lakhnau 1966.

KABĪR, Granthāvalī. Nāgarīpracārinī sabhā, Kāśī 2008 (nebo jiné vydání).

KABĪR, Bījak. Khemarāj Śrī Krsnadās, Bambaī 1961 (nebo jiné vydání).

McGREGOR, R.S. (ed.), The Oxford Hindi-English Dictionary. Oxford U.P., 1993.

MILTNER, V. (př.), Krišna a Osm pečetí.DharmaGaja, Praha 1994.

MILTNER, V., Old Hindi Reader. Karolinum, Praha 1995.

OBERLIES, T., A Historical Grammar of Hindi. Leykam Buchverlag , Graz 2005.

SNELL,R., The Hindi classical tradition. A Braj Bhāṣā Reader. SOAS, London 1991.

SŪRDĀS, Sampūrna Sūrsāgar 1-5, Lokbhāratī Prakāśan, Dillī 2010

TULSĪDĀS, Śrī Rāmacaritamānas. Gītāpres, Gorakhpur 1999 (nebo jiné vydání).

VARMĀ, R., Hindī śabdsāgar. Nāgarīpracārinī sabhā, Kāśī 1986 (nebo jiné vydání).

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1-3. Přehled bradžské gramatiky. Popisná mluvnice bradžštiny i s příklady z literatury.

4-10. Četba vybraných částí ze Sūrdāsdova Sūrsāgaru.

11. Četba vybraných bhadžanů z díla Mīrā Bāī

12-13. Výběr z poezie ostatních bhaktických básníků 15-17 století

Letní semestr:

1-2 Přehled avadhské gramatiky gramatiky. Popisná mluvnice avadhštiny i s příklady z literatury

3-8. Četba vybraných částí z Rāmacaritamānasu

9-13. Četba vybraných částí z Kabīrova díla

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK