PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba odborných textů v hindštině - AHN500008
Anglický název: Academic Texts Readings in Hindi
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Odborné texty zahrnují vybrané kapitoly z kulturních a náboženských dějin Indie a mají za cíl rozšířit znalosti
studenta o indických reáliích na základě původních indických zdrojů. Interpretace textů zahrnuje stručné přednášky
a komentáře k historickým a kulturním reáliím. Texty jsou vybrány ze dvou studií, ze kterých jedna pojednává o
hinduistické společnosti (Śivsvarūp Sahāy), zatímco druhá přináší historické poznatky o kontaktech Indie s
muslimskou a křesťanskou kulturou (Ācārya Catursen). Student je veden k tomu, aby mohl ústně a písemně
pojednávat na tato odborná témata.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

Domácí přípravy slovní zásoby.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)

ĀCĀRYA CATURSEN, Bhāratīya saṃskṛti kā gaurav. Sanmārg prakāśan, Dillī 1985

MARKOVÁ, D., KOSTIĆ, S., STRNAD, J., SVOBODOVÁ, R., Hindsko-český slovník. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī angrezī- hindī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1990 (nebo novější vydání)

MOHAN, B., KAPUR., B. N., Mīnākṣī hindī-angrezī koś. Meenakshi Prakashan, Delhi 1989 (nebo novější vydání)

ŚIVSVARŪP SAHĀY, Hindū sāmājik sãsthāẽ evaṃ ārthik jīvan. Motīlāl Banarasīdās, Dillī, Vārāṇasī, Paṭnā, Bãgalaur, Madrās1992.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (16.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Hinduismuis a společenské instituce (varny a kasty)

2. Rodina a hinduistická tradice

3. Obřady v životě hinduistů

Letní semestr:

1. Islám v Indii

2. Středověká Indie a Mughalové

Evropané a Indie (Křesťanství v Indii)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK