PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVP Dějiny německých zemí v 18. století - AHESV134
Anglický název: History of German countries in the 18th century
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHSV10945
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Neslučitelnost : AHSV10945, AHSV10946
N//Je neslučitelnost pro: AHSV10788, AHSV10945
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK