PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropa a svět II: Evropa a (versus) Amerika - AHES2022
Anglický název: Europe and the World II: Europe and (vs.) America
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1022
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Prerekvizity : AHES2021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (01.02.2020)
V rámci předmětu budou analyzovány euroatlantické vztahy v letech 1914–1991. Zvláštní pozornost bude věnována vývoji americké zahraniční politiky vůči Evropě ve sledovaném období. Sledován bude vstup USA do první světové války, stejně jako americké nasazení ve druhé světové válce, které učinilo ze země za Atlantikem jednu ze světových supervelmocí. V éře studené války budou sledovány vztahy nejen ke států západní Evropy, ale také k zemí socialistickým. Předmět by měl přispět k pochopení příčin a širších souvislostí vztahu mezi Evropou a Spojenými státy ve 20. století, a to nejen v rovině politické, ekonomické a bezpečnostní, ale také kulturní a ideologické.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK