PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropa a svět I: Evropa a (versus) Amerika B - AHES2021
Anglický název: Europe and the World I: Europe and (vs.) America B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AHES2022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (20.09.2019)
Cílem předmětu je zhodnocení vzájemných kontaktů a vztahů mezi Amerikou a Evropou od konce 15. století do první světové války. V první části kurzu bude zdůrazněn vliv Evropanů na vývoj amerického kontinentu, zatímco v druhé se pozornost kurzu zaměří na sílící pozici Spojených států v mezinárodním systému a jeho ekonomické a kulturní vazby na „starý kontinent“, přičemž v obou případech bude akcentována transnacionální perspektiva vzájemných vztahů a kulturních transferů v širším globálním kontextu. Kurz má za cíl poskytnou odlišný pohled na vztahy mezi Evropou a Amerikou, než jaké poskytuje tradiční historický narativ. Ve výuce budou proto akcentována také témata migrace či myšlenkových a kulturních transferů, které ovlivňovaly utváření národních dějin států Severní a Jižní Ameriky na jedné a evropských zemí na straně druhé. Díky kurzu budou studenti moci lépe porozumět povaze současných transatlantických vztahů a také dnešnímu stále více se globalizujícímu světu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (20.09.2019)

Literatura

Brenišínová, M., Křížová, M., Umění Latinské Ameriky, Praha 2018

Bulmer-Thomas, V., The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge 1994

Canizares-Esguerra, J., Seeman, E. R. (eds.), The Atlantic in Global History: 1500–2000, 2nd edition, London 2017

Gabaccia, D., Foreign Relations: American Immigration in Global Perspective, Princeton 2012

Daniels, R., Coming to America: A History of Immigraiton and Ethnicity in American Life, 2nd ed., New York 2002

Hämäläinen, P., The Comanche Empire, Yale 2008

Heideking, J., Mauch, Ch., Dějiny USA, Praha 2012

Hoganson, K., Consumer Imperium: the Global Production of American Domesticity 1865–1920, Chapel Hill 2009

Kagan, R., Nebezpečný národ: zahraniční politika USA, Praha 2008

Kimberly, L., Rowe, E. K. (eds.), The Early Modern Hispanic World: Transnational and Interdisciplinary Approaches, Cambridge 2017

Klíma, J., Dějiny Latinské Ameriky: vývoj oblasti, regionů, států, Praha 2015

Křížová, M., Ideální město v divočině: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe, Praha 2007

Křížová, M., Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století, Praha 2013

Lipset, M. S., Dvousečná zbraň: rub a líc americké výjimečnosti, Praha 2003

Nagler, J., Doyle, D. H., Gräser, M. (eds.), The Transnational Significance of the American Civil War, New York 2016

Opatrný J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

Putna, M. C., Obrazy z kulturních dějin americké religiozity, Praha 2010

Raková, S., Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století: Modely politické kultury, Praha 1997

Raková, S., Město na hoře: Sen a svět Johna Winthropa (1630–1640), Praha 2017

Raková, S., Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005

Raková, S., Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998

Tsuchiya, A., Acree, W. G. (eds.), Empires End: Transnational Connections in the Hispanic World, Nashville 2016

Tyrrell, I., Transnational Nation: United States History in Global Perspective since 1789, New York 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (20.09.2019)

Atestace:

jednooborové studium (AHES1021) – aktivní účast na hodinách, písemný test a esej o rozsahu 5 NS. Esej musí splňovat podmínky odborného textu (poznámkový aparát, odpovídající citace zdrojů, struktura apod.) a být vypracována na základě kritické reflexe primárních zdrojů či sekundární literatury. Témata esejí budou představena na první hodině. Nejzazším termínem pro jejich odevzdání je konec kalendářního roku.

dvouoborové studium (AHES2021) – aktivní účast na hodinách a písemný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (20.09.2019)

Témata:

1)     Uvedení do problematiky studia transatlantických vztahů – globální a transnacionální perspektiva

2)     Objevení Nového světa a vznik prvních evropských kolonii v Severní Americe

3)     Vliv evropské kultury, náboženství a myšlení na utváření identity obyvatel severoamerických kolonií

4)     Dobývání Latinské Ameriky Evropany a jejich kulturní vliv v oblasti

5)     Střetávání kultur a transatlantický obchod s otroky

6)     „Výjimečný národ“: vznik Spojených států amerických

7)      Boje za nezávislost a utváření nových států v Latinské Americe

8)     Americká občanská válka a evropské velmoci v transnacionální perspektivě

9)     Migrace a kulturní transfery mezi Evropou a Amerikou

10) Nové impérium: Spojené státy a Evropa 1865–1914

11) Hledání identity: Latinská Amerika od konce španělské nadvlády do první světové války

12) Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK