PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské raně novověké dějiny II (1618-1714) - AHES2008
Anglický název: European History in the Early Modern Period I (1618-1714)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK