PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia historie II B - AHES2002
Anglický název: Introduction to Historical Studies II B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Prerekvizity : AHES2001
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK