PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě II - AHES1028
Anglický název: Historical Development of Europe in Comparative Perspective II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Prerekvizity : AHES1027
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (12.02.2019)
Dějiny Evropy se často vykládají jen jako uniformní příběh politického vývoje či jako sled obecných témat. Tento kurz zaujímá odlišný přístup a nahlíží na vývoj Evropy v komparativní perspektivě. Vybrané jevy moderních sociálních, politických a kulturních dějin Evropy, jako např. formování států a národů, revoluce, urbanizace či velká kulturně-intelektuální hnutí, jsou vykládány s ohledem na podobné, rozdílné a specifické rysy, jichž nabývaly v nejrůznějších částech evropského kontinentu. Kurz se zaměřuje na 19. století. Hlavním cílem kurzu je nabídnout studujícím komplexnější a diferencovaný obraz evropského vývoje, jenž není omezen pouze na západocentrický pohled na dějiny Evropy, a také studující seznámit se základními principy komparativního přístupu ve zkoumání a výuce evropských dějin.

Rámcová struktura kurzu (LS 2018/2019)

01. Úvod: komparativní přístup v dějinách

02. Základní pravidla komparativní metody

03. Možnosti srovnávání evropských revolucí

04. - Zahraniční cesta vyučujícího -

05. Ohlasy Francouzské revoluce ve srovnávací perspektivě

06. Srovnání sociální struktury: nástup středních vrstev

07. Nacionalismus a utváření národních států

08. Národní hnutí malých evropských národů

09. Konstrukce národních dějin a moderní zájem o památky

10. Obraz a postavení žen v 19. století

11. Urbanizace a modernizace evropských měst v 19. století

12. Variace politických systémů Evropy 19. století

13. Závěrečná diskuse

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (11.02.2017)

Obecné příručky a metodolologie

HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: SLON, 2016.

 

Srovnávání revolucí a sociálních struktur

HROCH, Miroslav. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha: Svoboda, 1981.

TILLY, Charles. European revolutions: 1492-1992. Oxford: Blackwell, 1995.

PARKER David (ed.). Revolutions and the revolutionary tradition: in the West 1560-1991. London: Routledge, 2000.

SKOCPOL Theda. States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China. New York: Oxford University Press, 2008.

GOLDSTONE Jack. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1991.

HROCH, Miroslav; KUBIŠOVÁ, Vlasta. Velká francouzská revoluce a Evropa: 1789-1800. Praha: Svoboda, 1990.

KOCKA, Jürgen (ed.). Bürgertum im 19. Jahrhundert. (3 sv.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.

 

Formování moderních národů a národních identit

HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha: Svoboda, 1986.

HROCH, Miroslav. V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: NLN, 1999.

THIESSE, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007.

CONRAD, Sebastian, CONRAD, Christoph (eds.). Die Nation schreiben: Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002.

BAÁR, Monika. Historians and nationalism: East-Central Europe in the nineteenth century. Oxford: Oxford University Press, 2010.

THER, Philipp. Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin: od založení do první světové války. Praha: Dokořán, 2008.

 

Města a urbanizace v moderní epoše

LENGER, Friedrich. European cities in the modern era, 1850/1914. Leiden: Brill, 2012.

„Cities and Urbanization“: soubor kapitol in: STERN Peter (ed.), Encyclopedia of European Social History, Vol. 2, Detroit: Scribners, 2001. 

HOHENBERG Paul - LEES, Lynn Hollen. The making of urban Europe 1000-1994. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

CLARK Peter:  European cities and towns: 400-2000. Oxford: Oxford University Press, 2009.

LEES Andrew - Lees Lynn Hollen. Cities and the making of modern Europe, 1750-1914. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

THERBORN Göran: „Monumental Europe: The National Years. On the Iconography of European Capital Cities“, Housing, Theory and Society 2002, 19, pp. 26–47.

LEVIN Miriam R. et al.. Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution. Cambridge (Mass) - London: The MIT Press,  2010.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (12.02.2019)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je povinná docházka a aktivní účast v hodinách (četba a diskuse). Zkouška bude provedena formou testu,  jenž bude vycházet z přednášek a dále z povinné a doporučené literatury. Test bude zahrnovat uzavřené a otevřené otázky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK