PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropa v postmoderní době II (Evropa v éře globalizace II) - AHES1024
Anglický název: Europe in Post-modern Period II (Europe in the Era of Globalization II)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Prerekvizity : AHES1023
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)
Předmět zpracovává významná historicko-společenská témata současného světa. Věnuje se významným historiografickým a společensko-vědním konceptům, jejichž znalost je pro studium historie i chápání globalizovaného světa podstatná. Zároveň vybírá určité fenomény, které mohou být pro budoucnost Evropy i světa zásadní.
Každé téma bude uvozeno výkladem vyučujícího, na nějž naváže diskuse. Ta bude probíhat na základě četby doporučené literatury, s níž se studenti seznámí dopředu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Appadurai, A., Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in Theory, Culture and Society, 7 (1990), s. 295-310.

Barša, P. – Císař, O., Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století, Brno 2004

Barša, P., Cesty k emancipaci, Praha 2015

Bauman, Z., Tekutá modernita, Praha 2002

Černoch, P., Cesta do EU - východní rozšíření Evropské unie a Česká republika, Praha 2003

Eubank, W. – Weinberg, L., Terrorism and Democracy. Perpetrators and Victims, in Terrorism and Political Violence, 13:1, s. 155-164

Fanon, F, Psanci této země, Praha 2015

Friedman, T. L., Svět je plochý. Stručné dějiny jedenadvacátého století, Praha 2007

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002

Galeano, E., Open Veins of Latin America, New York 1997 (or. 1973)

Garvey, J., Etika klimatické změny. Co je a není správné ve světě, který se otepluje. Praha 2018

Giddens, A., Sociologie, Praha 1999

Hickel, J., The Divide. A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions, London 2017

Hobsbawm, E., Globalizace, demokracie a terorismus, Praha 2009

Huntington, S., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001

Chomsky, N., Intervence, Praha 2008

Judt, T., Zle se vede zemi. Pojednání o naší současné nespokojenosti, Praha 2011

Kennedy, P., Svět ve 21. století. Chmurné vyhlídky i vkládané naděje, Praha 1996

Kleinová, N., Bez loga, Praha 2005

Laqueur, W., Putin a putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem, Praha 2016

Piketty, T, Kapitál v 21. století, Praha 2015

Rothkopf, D., Supertřída. Jak globální mocenská elita přetváří svět, Praha 2009

Said, E., Orientalismus, Praha 2006

Sarrazin, T., Německo páchá sebevraždu, Praha 2011

Smith, M. A., Russia and NATO since 1991, London 2006

Stiglitz, J., Euro.Společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy, Praha 2017

Stiglitz, J., Jiná cesta k trhu. Hledání alternativy k současné podobě globalizace, Praha 2003

Szaló, C., Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich, Brno 2007

Todorov, T., Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací, Praha-Litomyšl 2011

Vykoukal, J. a kol., Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce, Praha 2003 Westad, O. A., Global Cold War.Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge 2007

Zakaria, F., Budoucnost svobody. Neliberální demokracie v USA i ve světě, Praha 2012

Žižek, S., Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, Praha 2011

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Ke zkoušce bude požadováno napsání eseje na jedno probírané téma (po dohodě je možné i na jiné téma). Zkouška bude probíhat formou rozpravy nad esejí. Zohledněna bude také průběžná příprava a aktivní účast na hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

1. Hodina odpadne

19. února

 

2. Rusko a postsovětský prostor

26. února

 

3. Evropská unie I: Multikulturalismus a evropská identita

4. března

 

4. Evropská unie II:  Limity integrace

11. března

 

5. Balkán: Problémy evropské periferie

18. března

 

6. Čína: Mezi rozvojovou zemí a supervelmocí

25. března

 

7. USA: Konec globální hegemonie?

1. dubna

 

8. Latinská Amerika: Na zadním dvorku

8. dubna

 

9. Arabský svět a islám

15. dubna

 

10. Subsaharská Afrika: Psanci této země

22. dubna

 

11. Indie: Největší demokracie světa

29. dubna

 

12. Média a globální značky

6. května

 

13. Tekutá modernita a postmoderní společnost

13. května

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK