PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské nejnovější dějiny II (1945-současnost) - AHES1012
Anglický název: European History in the Contemporary Period II (1945-nowadays)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)
Cílem předmětu je analyzovat složitý vývoj evropských zemí po druhé světové válce, který byl po většinu tohoto období ovlivněn rozdělením světa na dvě zájmové sféry vlivu. Pozornost bude věnována nejen rozdílnému vývoji na obou stranách železné opony, ale i společnými prvky v myšlenkové, sociální či politické sféře a dalším transnacionálním jevům napříč celou Evropou. Kurs se bude věnovat dopadům druhé světové války v evropských zemích a konsolidaci poválečného světa. Pozornost bude věnována důsledkům rozpadu koloniálních říší v západní Evropě a různým přístupům k hospodářské a vojenské integraci. V druhé polovině semestru se kurs zaměří na dezintegrační proces ve východní Evropě a na počátek nové epochy po roce 1989.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Alexijevičová, S., Doba z druhé ruky. Konec rudého člověka, Praha 2015

Ash, T.G., Rok zázraků 89, Praha 1991

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938–1964), Praha 2004.

Durman, K., Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství, Praha 2009

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991, Praha 1998

Ehler, T., USA a znovusjednocení Německa. Diplomatický proces vletech 1989–1990, Brno 2006

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006

Gaddis, J. L., We know now. Rethinking Cold War History, Oxford 1989

Gerbet, P., Budování Evropy, Praha 2004

Giddens, A., Sociologie, Praha 1999

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914–1991, Praha 1998

Huntington, S. P., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991

Judt, T., Poválečná Evropa. Historie po roce 1945, Praha 2008

Jurčak, A., Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace, Praha 2018

Kershaw, I., Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha 2019

Klíma, J., Poslední koloniální válka, Praha 2001

Koura, J., Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974, Praha 2019

Krátký, K., Marshallův plán. Příspěvek ke vzniku studené války, Plzeň 2010

Křen, J.,Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Laqueur, W., Putin a putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem, Praha 2016

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

Malia, M., Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991, Praha 2004

Nálevka, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, Praha, 2004

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I.- II., Praha 2000

Pullmann, M., Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011

Ther, P.,

Vykoukal, J. –Litera, B. –Tejchman, M., Východ. Vznik,vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989, Praha 2000

Westad, O. A., Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge 2007

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

Pro jednooborové i dvouoborové studium je požadována aktivní účast na hodinách a esej o rozsahu 7NS. Esej musí splňovat podmínky odborného textu (poznámkový aparát, odpovídající citace zdrojů, struktura apod.) a být vypracována na základě kritické reflexe primárních zdrojů či sekundární literatury. Témata esejí budou představena na první hodině. Nejzazším termínem pro jejich odevzdání je začátek zkouškového období letního semestru

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (04.02.2020)

1. Hodina odpadne

20. února

 

2. Úvodní hodina, vymezení tématu. Dopady druhé světové války.

27. února

 

3. Počátky studené války a rozdělení Evropy

5. března

 

4. Západní a východní model hospodářské a vojenské integrace

12. března

 

5. Evropské myšlení a kultura padesátých a šedesátých let

19. března

 

6. Západní Evropa a dekolonizace

26. března

 

7. Krize ve východní Evropě

2. dubna

 

8. Děkanské volno – hodina odpadá

9. dubna

 

9. Protestní hnutí jako transnacionální fenomén

16. dubna

 

10. Détente a koncept lidských práv v Evropě

23. dubna

 

11. Rozšiřování propasti: Evropa osmdesátých let

30. dubna

 

12. Dezintegrace sovětského bloku: „Dlouhá změna“ nebo revoluce?

7. května

 

13. Evropa po roce 1989: Nový neoliberální řád?

14. května

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK