PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské nejnovější dějiny I (1914/1918-1945) - AHES1011
Anglický název: European History in the Contemporary Period I (1914/1918-1945)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (21.09.2019)
Cílem kurzu je zhodnocení vývoje Evropy od první světové války do roku 1945. V první části bude pozornost věnována především politickým, ekonomickým a sociálním dopadům první světové války a příčinám vzestupu diktatur a autoritativních režimů v Rusku, Německu, Itálii a ve státech jižní Evropy. Vývoj v těchto zemích bude zasazen do širšího kontextu sociálního a ekonomického vývoje meziválečné Evropy a srovnáván se situací ve Velké Británii, Francii a Beneluxu, kde k vzestupu podobných režimů nedošlo. Jedním z charakteristických rysů meziválečného období byla „krize“. Kurz se tedy zaměří nejen na limity evropských demokracií, ale také na hospodářské a sociální problémy, s nimiž se státy Evropy potýkaly. Opomenut nebude ani pohled „zdola“ – jeden z okruhů bude věnován kultuře a každodennímu životu obyvatel meziválečné Evropy. Závěrečné hodiny kurzu budou hodnotit příčiny druhé světové války a její dopady na evropský kontinent, přičemž velký prostor bude věnován holocaustu a jeho intepretaci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Koura, Ph.D. (27.09.2019)

Pro jednooborové (AHES1011) i dvouoborové studium (AHES2011): aktivní účast na hodinách a esej o rozsahu 7 NS. Esej musí splňovat podmínky odborného textu (poznámkový aparát, odpovídající citace zdrojů, struktura apod.) a být vypracována na základě kritické reflexe primárních zdrojů či literatury. Témata esejí budou představena na první hodině. Nejzazším termínem pro jejich odevzdání je začátek zkouškového období zimního semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK