PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské novověké dějiny II (1815-1914/1918) - AHES1010
Anglický název: European History in the Modern Period II (1815-1914/1918)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Martin Klečacký, Ph.D. (29.04.2018)
V rámci výkladu bude komplexně a přehledně prezentován vývoj od počátku 19. století do první světové války. Jednotlivé přednášky budou věnovány hodnocení základních faktorů, které v uvedeném období zásadním způsobem determinovaly a ovlivňovaly vývoj Evropy v uvedeném období i vazby a vztahy Evropanů k mimoevropským oblastem. Významnou součástí výkladu bude analýza přechodu jedntlivých evropských společností od konzervativních hodnot, uplatňovaných ve společnosti, politice, hospodářství a dalších oblastech života k moderním myšlenkovým konceptům. Klíčovým bude také rozbor příčin, jež zavedly Evropu k první světové válce, role nacionalismu a vlastenectví, nových ideologií, myšlenek atd. Základním cílem předmětu je dosáhnout pochopení vzájemného ovlivňování evropských zemí v daném období.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK