PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské raně novověké dějiny I (1500-1618) - AHES1007
Anglický název: European History in the Early Modern Period I (1500-1618)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK