PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropské středověké dějiny II (1000-1500) - AHES1006
Anglický název: European History in the Middle Ages II (1000-1500)
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Vyučující: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. (17.02.2020)
V návaznosti na obdobně koncipovanou přednášku a seminář Evropské středověké dějiny I je hlavním cílem výkladu seznámit posluchače se základními společenskými procesy latinské i řecké části evropského kontinentu s důrazem na vzájemné působení tradičních universalistických konceptů a prohlubující se "nacionalizace" státní ideologie. Od roku 1000 Evropa prochází bouřlivým obdobím ekonomického rozvoje, který stimuloval nejen vývoj států a prohluboval jejich specifické charakteristiky, ale působil i na oblast kultury a vzdělanosti. Základním smyslem výuky je analyzovat příčiny a důsledky vznikajícího diskursu na různých úrovních, politické, právně kulturní i ideové, mezi nositeli tehdejší moci, na jejichž základě se utvářela vrcholně středověká Evropa, definovaná již jako vznikající systém mezinárodních vazeb, ale i společně sdílených hodnot. V polovině 14. století je evropská civilizace konfrontována s komplexem krizových jevů, v jejichž důsledku dochází k transformacím prakticky všech složek života její společnosti i změně dosavadního mocenského uspořádání. Analýza jejich důsledklů a významu pro utváření evropské raně novověké ("moderní") společnosti patří rovněž mezi stěžejní principy tohoto cyklu přednášek a seminářů. <br>


Tématické vymezení:

1. Cluny: pokus o první reformu evropské společnosti?
2. Laický stát: důsledky boje o investituru.
3. Základní rysy středověkého evropského nacionalismu.
4. Vrcholně středověký universalismus.
5. Teologie a právo ve službách "národů". Důsledky nastupující laicizace.
6. Idea evropské reformy: konciliarismus.
7. První velké evropské konflikty.
8. Polabští Slované.
9. Problémy existence pozdní Byzantské říše.
10. Slovanské státy a etnika na Balkáně.
11. Východní Pobaltí pod nadvládou vojenských řádů.
12. Formování moskevského státu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK