PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia historie I A - AHES1001
Anglický název: Introduction to Historical Studies I A
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AHES1002
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK